Lưới mắt cáo chống chuột giá rẻ

Lưới mắt cáo chống chuột giá rẻ

Quy cách

Loại lưới ô hình thoi 6x12mm, chiều dài của lưới là 4m, 5m, 10m, 50m, 100m. Tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách mà chúng tôi sản xuất theo

Loại ô lưới hình thoi 10x20mm, chiều dài là 6m, 10m, 50m, 100m

Độ dày của sợi thì tương ứng với ô lưới. Độ dày từ 0.3mm đến 0.4mm

Lưới được sản xuất ra và quấn thành cuộn gọn gàng và dễ dàng vận chuyển.