bán bẫy bán nguyệt

Bẫy bán nguyệt hiệu quả cao

Bẫy bán nguyệt hiệu quả cao

Bắt được cả chuột cống và chuột nhắt. Sau khi diệt chuột phải rửa bẫy, còn bẫy mới chỉ cần bôi lên một tí bùn ở miếng đối trọng là không cần rửa. Thường nên đặt chập tối, nữa đêm