bán bẫy chuột hộp giấy

Bẫy chuột giấy an toàn hiệu quả

Bẫy chuột giấy an toàn hiệu quả

Bên trong hộp chuột đặt keo dính chuột, có thể bắt sống chuột & không gây ô nhiễm môi trường (đây là một ưu điểm mà hộp giấy trở thành lựa chọn hàng đầu cho bạn) * Điểm cộng –