bán bẫy lồng vuông

Bẫy lồng vuông giá rẻ

Bẫy lồng vuông giá rẻ

Bẫy lồng vuông được thiết kế đơn giản, cần để treo mồi dẫn dụ, khi chuột vào bẫy cửa sẽ tự động sập xuống để nhốt chuột bên trong & bắt sống chuột Bẫy này có thể sử dụng cả