cách diệt chuột hay

Phương pháp diệt chuột bằng cách gây vô sinh

Phương pháp diệt chuột bằng cách gây vô sinh

Các loại thuốc diệt chuột hiện nay rất độc đối với con người song lại có hình thức hấp dẫn nên trẻ em dễ nghĩ là kẹo. Theo Hiệp hội các Trung tâm Chống độc của Mỹ, năm ngoái có