cẩn trọng với chuột

Hiểm nguy từ loài chuột

Hiểm nguy từ loài chuột

Bằng hành động phá rừng, bắn giết động vật rừng, săn bắt chim thú, gây ô nhiễm môi trường… đã làm mất đi không ít “bạn đồng minh” bắt sâu, diệt chuột hết sức rộng lớn, hiệu quả. Họ nhà