chuột là sếp

Theo tử vi chuột là sếp của 12 con giáp

Theo tử vi chuột là sếp của 12 con giáp

Khi lũ lớn, chuột phải bơi đi kiếm mồi, nhưng vẫn biết thủ thân để không làm mồi cho kẻ thù truyền kiếp là rắn hổ hành, hổ ngựa, rắn ráo, chúng biết bơi thành đàn núp sau đuôi ghe