chuột thông mình

Chuột có thể phân biệt ngôn ngữ khác nhau

Chuột có thể phân biệt ngôn ngữ khác nhau

Tổ tiên loài chuột có thể đã tiến hóa khả năng cảm nhận các mẫu âm thanh cảnh báo về sự xuất hiện của kẻ thù hoặc kẻ thù thay đổi hành vi. Loài người cũng hình thành kỹ năng