diệt chuột đơn giản

Hai cách diệt chuột đơn giản nhưng hiệu quả

Hai cách diệt chuột đơn giản nhưng hiệu quả

Nếu trong nhà có chuột, nó sẽ cắn những vật dụng, kêu chí chóe rất khó chịu. Dùng bả thì nguy hiểm cho trẻ nhỏ và những vật nuôi trong nhà. Xin giới thiệu với bạn hai cách diệt chuột