diệt chuột không mồi

Diệt chuột không cần dùng đến mồi

Diệt chuột không cần dùng đến mồi

Chuột thu gom về, ông đốt lửa nướng cho sạch lông rồi nấu cùng rau, cám cho lợn ăn. Thấy lợn ăn thịt chuột lớn nhanh, chất lượng thịt rất ngon, ông xây thêm chuồng nuôi gần 20 con lợn.