động vật gặm nhắm

Tìm hiểu loài chuột

Tìm hiểu loài chuột

Sinh sản của chuột chịu ảnh hưởg của rất nhiều nhân tố ngoại cảnh: thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, nơi ở, bệnh tật…, tất cả những yếu tố này đồng thời cùng tác động đến đời sống của chuột.

Chuột cao niên hơn người 25 lần theo tuổi sinh học

Chuột cao niên hơn người 25 lần theo tuổi sinh học

Cặp người chuột sinh ra từ thời xa xưa lắm. Lúc đầu con người nuôi chuột để ăn thịt, sau đó thuần dưỡng nó (từ thời cổ Hy Lạp) để biến nó thành một trợ thủ, có thể đi theo

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Một báo cáo năm 1915 của Haldane đã dẫn đến đặt vấn đề về bản đồ di truyền của chuột. Việc này tiến triển rất chậm cho đến mãi 50 năm sau. Những năm đầu thập niên 1980, nhiễm sắc