gen chuột lớn

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Phân tích di truyền còn cho thấy chuột lớn tiến hoá nhanh gấp ba lần so với con người và chuột nhỏ. Các vùng tiến hoá nhanh nhất là những vùng liên quan tới khứu giác nhạy cảm. Khứu giác