keo dính chuột hiệu quả

Keo dính chuột chất lượng cao

Keo dính chuột chất lượng cao

Thích hợp dùng để bẫy những chuột lớn bằng cách tận dụng bìa carton hoặc miếng nhựa không sử dụng & đổ sản phẩm ra miếng nhựa hoặc bìa carton, đặt nơi chuột thường hay qua lại. Khi chuột bị