khoa học

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Phân tích di truyền còn cho thấy chuột lớn tiến hoá nhanh gấp ba lần so với con người và chuột nhỏ. Các vùng tiến hoá nhanh nhất là những vùng liên quan tới khứu giác nhạy cảm. Khứu giác

Theo tử vi chuột là sếp của 12 con giáp

Theo tử vi chuột là sếp của 12 con giáp

Khi lũ lớn, chuột phải bơi đi kiếm mồi, nhưng vẫn biết thủ thân để không làm mồi cho kẻ thù truyền kiếp là rắn hổ hành, hổ ngựa, rắn ráo, chúng biết bơi thành đàn núp sau đuôi ghe