loài gặm nhắm

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Giải mã hoàn chỉnh gen chuột lớn

Phân tích di truyền còn cho thấy chuột lớn tiến hoá nhanh gấp ba lần so với con người và chuột nhỏ. Các vùng tiến hoá nhanh nhất là những vùng liên quan tới khứu giác nhạy cảm. Khứu giác

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Một báo cáo năm 1915 của Haldane đã dẫn đến đặt vấn đề về bản đồ di truyền của chuột. Việc này tiến triển rất chậm cho đến mãi 50 năm sau. Những năm đầu thập niên 1980, nhiễm sắc