nghiên cứu loài chuột

Chuột bay lượn vài giờ trong không trung

Chuột bay lượn vài giờ trong không trung

Sau khi được dùng thuốc an thần, con chuột tỏ ra bình tĩnh hơn trong lần thử nghiệm thứ hai. Nó lơ lửng trong không trung tới 3 giờ đồng hồ. Thậm chí chuột còn ăn và uống trong lúc