phương pháp sinh học

Diệt chuột bằng phương pháp sinh học

Diệt chuột bằng phương pháp sinh học

Mặc dù chưa có một con số thống kê cụ thể nhưng thiệt hại về kinh tế do chuột gây ra hằng năm trên địa bàn thành phố. Nó còn gây hại đến vệ sinh môi trường và sức khỏe