RACUMIN

Thuốc diệt chuột RACUMIN chất lượng giá rẻ

Thuốc diệt chuột RACUMIN chất lượng giá rẻ

Sử dụng loại hoá chất này có ưu điểm là Quý khách hàng tự tạo ra mồi thơm dẫn dụ chuột, chuột ăn phải & chết sau 3-5 ngày, dễ dàng thu gom ở những nơi có nguồn nước hoặc