sản phẩm chống chuột

Cửa lưới chống chuột chất lượng cao

Cửa lưới chống chuột chất lượng cao

Hiện nay, một số gia đình vẫn nuôi mèo để bắt chuột. Hoặc dùng bẫy chuột, keo dính chuột. Tuy nhiên những cách này đôi khi không hiệu quả hoặc gây phiền toái. Thậm chí có nhiều người còn dùng