sản phẩm lưới mắt cáo

Lưới mắt cáo chống chuột giá rẻ

Lưới mắt cáo chống chuột giá rẻ

Quy cách Loại lưới ô hình thoi 6x12mm, chiều dài của lưới là 4m, 5m, 10m, 50m, 100m. Tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách mà chúng tôi sản xuất theo Loại ô lưới hình thoi 10x20mm, chiều dài