thí nghiệm loài chuột

Chuột có thể phân biệt ngôn ngữ khác nhau

Chuột có thể phân biệt ngôn ngữ khác nhau

Tổ tiên loài chuột có thể đã tiến hóa khả năng cảm nhận các mẫu âm thanh cảnh báo về sự xuất hiện của kẻ thù hoặc kẻ thù thay đổi hành vi. Loài người cũng hình thành kỹ năng

Chuột bay lượn vài giờ trong không trung

Chuột bay lượn vài giờ trong không trung

Sau khi được dùng thuốc an thần, con chuột tỏ ra bình tĩnh hơn trong lần thử nghiệm thứ hai. Nó lơ lửng trong không trung tới 3 giờ đồng hồ. Thậm chí chuột còn ăn và uống trong lúc