thuốc chuột Racumin Paste

Thuốc diệt chuột Racumin Paste thế hệ mới

Thuốc diệt chuột Racumin Paste thế hệ mới

Racumin Paste là thuốc diệt chuột thế hệ mới dạng bả mềm, có chứa sẵn thức ăn và mùi thơm dẫn dụ chuột.Racumin Paste là thuốc diệt chuột thông minh Racumin Paste không cần trộn thêm bất cứ loại thức