tuổi thọ của chuột

Chuột cao niên hơn người 25 lần theo tuổi sinh học

Chuột cao niên hơn người 25 lần theo tuổi sinh học

Cặp người chuột sinh ra từ thời xa xưa lắm. Lúc đầu con người nuôi chuột để ăn thịt, sau đó thuần dưỡng nó (từ thời cổ Hy Lạp) để biến nó thành một trợ thủ, có thể đi theo